Ons stappenplan

Volg zelf hoe het verloopt. Als u letselschade heeft opgelopen, dan zult u vaak een aantal stappen moeten doorlopen om deze schade uiteindelijk zoveel mogelijk vergoed te krijgen. Bij het Nederlandse Letselschade Bureau kunnen wij deze over het algemeen kosteloos voor u uitvoeren:

Informatie en onderzoek

Wanneer u of een bekende te maken heeft met letselschade, heeft u waarschijnlijk allereerst behoefte aan informatie. Onze specialisten kunnen u daarbij vrijblijvend en kosteloos helpen via het telefoonnummer 0800 – 2200200, of door ons contactformulier in te vullen. Om een schadevergoeding te kunnen krijgen is relevante informatie van essentieel belang. Op deze pagina vind u meer tips hierover: handelen na letselschade.

Een intakegesprek met specialisten

Om uw letselschade rechtmatig te kunnen verhalen, zal er eerst moeten worden vastgesteld wie er verantwoordelijk is. Dit kunnen wij gratis en vrijblijvend voor u nagaan tijdens een telefonisch adviseringsgesprek. Als hieruit blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding, zullen we in de meeste gevallen een afspraak maken voor een gratis intake gesprek. Uw letselschade-specialist zal daarin de haalbaarheid en strategie van de zaak bepalen.

Opvragen van belangrijke gegevens

Onze specialisten zullen de relevante gegevens opvragen waarmee de oorzaak kan worden achterhaald en het letsel kan worden beoordeeld. Denk hierbij aan gegevens van de politie, medische gegevens met betrekking tot de gevolgen van het ongeval, maar ook het laten uitvoeren van een eventueel toedrachtsonderzoek of het inschakelen van getuigendeskundigen, arbeidsdeskundigen e.d.

Soms is het nodig dat we contact opnemen met het UWV of werkgever. Dit alles gaat altijd in overleg met het slachtoffer.

Aansprakelijk stellen van de tegenpartij

Vanaf dit moment zal de aansprakelijkheid definitief worden vastgesteld. Is de tegenpartij verzekerd? Erkent de tegenpartij de aansprakelijkheid vrijwillig of wordt u gedwongen om hierover te procederen? Wij zullen dit volledig nagaan en begeleiden. Indien een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, wordt deze van begin tot eind door ons uitgevoerd.

Het vaststellen van de aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid wordt juridisch vastgesteld. Hieronder valt het opstellen van officiële rapporten, het indienen van de claim en indien nodig het voorbereiden van een procedure.

Het vaststellen van de schade

Dit is het belangrijkste onderdeel van het schaderegelingsproces. Soms is de schade eenvoudig vast te stellen. In andere gevallen betreft dit een complex proces waarbij onderhandeld moet worden. Soms is het bijvoorbeeld noodzakelijk een medische deskundige in te schakelen. In zo een geval werken wij enkel met onafhankelijke medisch adviseurs en accountants, die alleen voor slachtoffers werken (en niet voor verzekeraars). Vaak betreffen het deskundigen die ook bevoegd zijn als rechtbankdeskundige. Zie de pagina criteria schadevergoeding voor een overzicht.

Onderhandelingen

Nadat de schade van onze kant is vastgesteld, moet er in veel letselschade zaken onderhandeld worden om tot een overeenstemming te komen met de tegenpartij. Deze zal meestal proberen de inschatting van de schade te verlagen of de vergoeding in te perken. Regelmatig moet hierover een keiharde onderhandeling gevoerd worden en soms gedreigd worden met een procedure. Krachtige onderhandelingsargumenten maken hierin het verschil en daarom is het zeer belangrijk dat uw belangenbehartiger voldoende kennis heeft en die kennis op peil houdt. Een getroffen regeling wordt over het algemeen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Soms procederen

In circa 5% van alle Nederlandse letselschade-claims wordt er daadwerkelijk geprocedeerd. Het Nederlands Letselschade Bureau staat u ook in dit proces met raad en daad bij. Het gehele letselschade-proces is ingewikkeld en u doet er verstandig aan om een belangenbehartiger in de arm te nemen die gespecialiseerd is in dit rechtsgebied.
Daarnaast is het van belang dat hij of zij de vaart in de zaak houdt en u goed informeert over de stand van zaken en de te nemen stappen.

Finalisering, opstellen van overeenkomst

Als er een medische eindtoestand is bereikt, kan de zaak worden afgerond waardoor “het boek gesloten kan worden”. De definitieve schadevergoeding zal dan worden vastgesteld en onder inhouding van reeds betaalde voorschotten worden overgemaakt. Zo is er een einde gekomen aan het directe schaderegelingsproces.

Nazorg: advies en ondersteuning

Het Nederlands Letselschade Bureau staat ook klaar voor nazorg van het letselschade-slachtoffer. Hoe kan er het beste met de schadevergoeding worden omgegaan? Dient er bijvoorbeeld een lijfrente aangekocht te worden? Hoe staat het met de fiscale consequenties? Vaak zit het slachtoffer nog steeds met de lichamelijke en psychische gevolgen van het ongeval of de gebeurtenis. Ook daar proberen we behulpzaam bij te zijn.

De duur van het schaderegelingsproces

Een belangrijke reden dat het regelingsproces lang kan duren, is dat het zoveel stappen kent. Alles draait om informatie, zowel medisch als feitelijk. Het vergaren van die informatie kost tijd. Een andere bron van vertraging is die van het letsel zelf. Het kan soms eenvoudigweg te vroeg zijn om een schade definitief te regelen. Dit is het geval als er nog geen medische eindtoestand is bereikt, dat wil zeggen: als het nog niet duidelijk is welke kant het herstelproces opgaat.

Uw belangenbehartiger zal altijd uw zaak voortvarend behandelen. Daarnaast is het in uw belang om zo snel mogelijk voorschotten te ontvangen. U kunt zelf helpen dit proces te versnellen door voortvarend te zijn in het aanleveren van informatie die belangrijk is voor de beoordeling van uw zaak.

Meer informatie?

U kunt ons op werkdagen bereiken tussen 09:00 en 17:00 via ons gratis telefoonnummer, of mailen via ons contactformulier op onze contact pagina.