Wat te doen:

Ik ben slacht-offer van een bedrijfsongeval

Ondersteuning bij het claimen van een schadevergoeding voor een bedrijfsongeval

Als slachtoffer van een bedrijfsongeval kan er veel op u af komen voordat u de correcte schadevergoeding ontvangt. Of u nu slachtoffer, getuige of nabestaande bent, een bedrijfsongeval kan heel ingrijpend zijn. De belemmeringen en/of angsten die na het ongeval kunnen ontstaan, verschillen per slachtoffer. Ook financieel kan er heel wat op u afkomen, bijvoorbeeld als u de lichamelijke of emotionele letselschade wilt verhalen. U kunt hiervoor vakkundige hulp inschakelen. Wat u als slachtoffer of als nabestaande kunt doen op praktisch, emotioneel, juridisch en financieel gebied staat hieronder. Neem contact op met Het Nederlands Letselschade Bureau voor meer informatie over een schadevergoeding bij een bedrijfsongeval of kosteloze juridische bijstand.

 

Praktische hulp na een bedrijfsongeval

Hoe heftig een bedrijfsongeval ook kan zijn, probeer snel een aantal praktische zaken te regelen voor een schadevergoeding. Zo is het verstandig om, als u gewond bent geraakt, naar de huisarts toe te gaan voor lichamelijk onderzoek ­– ook als uw klachten weinig lijken voor te stellen. Wacht hier niet te lang mee. Het bezoek aan de huisarts is belangrijk voor het verdere verloop van uw herstel en voor de latere financiële en juridische afhandeling, zoals de schadevergoeding van het bedrijfsongeval.

Regelen van hulp

Soms heeft u na een ongeval letsel opgelopen waardoor u afhankelijk bent geworden van hulp in de huishouding of bij uw persoonlijke levensonderhoud. Misschien kunnen vrienden, kennissen en familie een handje helpen. Als u daar niet op kunt terugvallen, kunt u bij een vrijwilligersorganisatie gratis mantelzorg aanvragen. Via het zorgloket van uw gemeente kunt u (betaalde) hulp van een thuiszorgorganisatie aanvragen. Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen. Ook kunnen zij u meer vertellen over de soorten hulp waarop u mogelijk aanspraak kunt maken. Meer informatie hierover staat op de website van de rijksoverheid onder het kopje ‘algemene wet bijzondere ziektekosten’ en ‘wet maatschappelijke ondersteuning’.

Werk en inkomen

Een bedrijfsongeval kan in ernstige gevallen leiden tot arbeidsongeschiktheid en gevolgen hebben voor uw inkomsten. Sommige werkgevers hebben goede voorzieningen en mogelijkheden om u te ondersteunen. Informeer hiernaar bij de bedrijfsarts, de arbodienst of bij personeelszaken. Zelfstandige ondernemers kunnen hun arbeidsongeschiktheidsverzekering inschakelen, als ze die hebben.

Breng de verzekering op de hoogte

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, is het verstandig het arbeidsongeluk daar te melden. Er zijn nog meer verzekeringen waar u mogelijk een beroep op kunt doen, zoals een ongevallenverzekering. Het is handig om in kaart te brengen op welke verzekeringen u aanspraak kunt maken en om u daar op korte termijn te melden.
Nederlands Letselschade Bureau kan u gratis helpen. Wij zijn in tegenstelling tot de juristen van uw rechtsbijstandsverzekering wél gespecialiseerd in letselschades en kunnen daardoor meer voor u betekenen.

Administratie bijhouden

U doet er goed aan om een overzicht bij te houden van alle kosten die u als gevolg van het bedrijfsongeval moet maken voor het claimen van uw schadevergoeding. Bewaar dus zoveel mogelijk rekeningen en bonnen. Ze kunnen als bewijs dienen voor de geleden schade. Verder kan het zinvol zijn om een medisch dagboek bij te houden. Hierin schrijft u hoe het met uw gezondheid gaat en wanneer u een arts of specialist heeft bezocht. Dit dagboek kan later handig zijn bij het beantwoorden van vragen over uw gezondheid en herstelproces, wat van belang is voor de schadevergoeding van het bedrijfsongeval.

Medische hulp aanvragen

Via het zorgloket van uw gemeente kunt u (betaalde) hulp van een thuiszorgorganisatie aanvragen. Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen. Ook kunnen zij u meer vertellen over de soorten hulp waarop u mogelijk aanspraak kunt maken.

Vakkundige hulp bij het afhandelen van letselschade

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het krijgen van vakkundige hulp bij het afhandelen van letselschade. Als u lid bent van een vakbond of als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u zich daar melden. U kunt ook altijd zelf hulp inschakelen. Het moeilijke daarbij is dat iedereen kan doen alsof die u kunnen helpen tijdens het hele traject, terwijl u natuurlijk een vakbekwaam en betrouwbaar persoon wilt. Zoek deze persoon zorgvuldig uit. Voordat u definitief beslist welke juridische hulp u inschakelt, is het goed om eerst een (voor u kosteloos) oriëntatiegesprek te hebben met enkele partijen. Maak in ieder geval een gratis afspraak met de letselschadespecialisten van het Nederlands Letselschade Bureau die bij u thuis alle benodigde informatie zullen bespreken. Neem nu hier contact met ons op.

Verschillende soorten schade

Als slachtoffer van een bedrijfsongeval heeft u te maken met letselschade, waardoor u vaak recht heeft op een schadevergoeding. Onder letselschade vallen veel kosten, zoals de aanschaf van medicijnen, het vervoer van en naar het ziekenhuis, de huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning en het verlies van arbeidsvermogen – mocht u door het ongeval geen of minder inkomsten verdienen. Onder letselschade valt ook smartengeld. Dit is bedoeld om u enige genoegdoening te geven voor de pijn, het verdriet en het ongemak dat het ongeval veroorzaakt. Het geeft u als slachtoffer de mogelijkheid om het leven na het ongeval te veraangenamen.

Het is raadzaam en meestal nodig om professionele hulp in te schakelen voor het afhandelen van de schade. Meestal is het nodig om vakkundige hulp in te schakelen voor het afhandelen van letselschade. Daarvoor kunt u altijd gratis contact opnemen met het Nederlands Letselschadebureau.

Neem contact met ons op

Het Nederlands Letselschade Bureau werkt volledig kosteloos voor u, omdat wij standaard de door ons gemaakte kosten bij de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij declareren. Neem daarom zorgeloos contact met ons op door het online contactformulier in te vullen of door te bellen naar 0800-2200200.